Salimbay : Filipino sa Larangang Akademiko

Paglalarawan Ng Serye

SALIMBAY: Mabilis na paglipad, pagsakay sa ihip ng hangin, pag-akma sa takbo ng panahon. Naaayon sa layunin ng aklat na ito ang kahulugan ng salitang SALIMBAY. Ang teksbuk na SALIMBAY: Mga Teorya at Praktika ng Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ay pagtugon sa mga kahingian at pangangailangan ng bagong kurikulum ng Filipino sa ilalim ng K to 12. Gaya ng akto ng paglipad, ang mga aralin sa teksbuk na ito ay nagsisimula sa “lupa” – sa mga pinakapayak at batayang impormasyon – tungo sa mas mapanghamon at mas matataas na antas ng kaalaman at kasanayan, na animo “alapaap” na nararating sa pagsalimbay.

Detalyadong Paliwanag Tungkol Sa Aklat
MGA MAY-AKDA

G. David Michael M. San Juan
G. John Kavin R. Briones

SUKAT NG AKLAT 8.0’’ x 10.5’’
BILANG NG PAHINA Salimbay: Mga Teorya at Praktika
ng Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang
Pilipino - 144, Salimbay: Teorya at Praktika sa Pagbasa at
Pagsusuri ng Iba’t-Ibang TekstoTungo sa Pananaliksik - 176,
at Salimbay: Filipino sa Larangang Akademiko- 112
PATNUGOT G. Genaro Cruz (Salimbay: Mga Teorya
at Praktika ng Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika
at Kulturang Pilipino at Salimbay: Teorya at Praktika
sa Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t-Ibang TekstoTungo sa
Pananaliksik) at Bb. Catherine Joie C. Tagalan (Salimbay:
Filipino sa Larangang Akademiko)
TAON NG PAGKAKALATHALA 2015

 

Gabay Sa Pagtuturo
Textbook Outline

Salimbay: Filipino sa Larangang Akademiko

Yunit I Lunsad
Yunit II Lipad

Textbook Features